سهم من ازعشقِ تو شده یک اِکانت تلگرام که خیلی وقته است last seen a long time agoشده است.

شاید‌گفتنش آسان باشد اما دیدن این جمله بالای اسم تو بدجور تحملش سخت است.

راستش عزیزِ جان؛

اینها که مهم نیس من که طبق عادت همیشگیمان

پیام هایم را برایت میفرستم ،

حالت را میپرسم،

قربون صدقت میروم،

اما خیلی وقت است جوابی نگرفتم ...

توکه نمیدانی چقدر دلم برای is typing آنهم از طرف تو،برای جواب دادن  به این همه دلتنگی تنگ شده است ...

اصن جواب دادن که هیچ حتی برای خواندن آنها ...

حتی دلم برای وجود تو آن ور گوشی توی صفحه تلگرامم هم

تنگ شده است...

#مرضیه_هاشمی 


منبع : شهاب میررفیعی
برچسب ها : جواب دادن